Lõppenud

KEEMIATÖÖSTUSE JUHT

Keemiatööstuse üksuse juht vastutab õlitootmise juhtimise eest Enefit 140 ja Enefit 280 tootmisüksustes.

Jaga pakkumist
Tähtaeg 20/06/2022
Tööandja Enefit Power
Asukoht Auvere, Eesti
Saa teavitusi uutest tööpakkumistest! Vali huvipakkuvad valdkonnad ning tasandid, mille kohta saad teavituse.

Ettevõttest

Enefit Power on Eesti Energia kontserni kuuluv energiaettevõte. Ettevõtte eesmärgiks on pakkuda kasu(m)likke ja mugavaid energialahendusi ning toota energiat järjest enam keskkonnasäästlikumalt. Enefit Poweri koduturg on Soomest Poolani.

KEEMIATÖÖSTUSE JUHT

Rollikirjeldus

Keemiatööstuse üksuse juht vastutab õlitootmise juhtimise eest Enefit 140 ja Enefit 280 tootmisüksustes (valmimas on ka uus Enefit 280-2). Ta tagab läbi oma meeskonna ohutu ja efektiivse töö vastavalt kehtivatele Eesti Vabariigi seadustele, ettevõtte eeskirjadele, juhenditele, eesmärkidele ja plaanidele. Tema vastutusalas on ka seadmete ja teenindusrajatiste käitamise, hoolduse ja remondi korraldamine; üksuse töö tõhustamine ja meeskonna eestvedamine.

Keemiatööstuse üksuse juht annab ka oma panuse Enefit Poweri muutumisel ringmajanduse veduriks ning selle tootmise puhtamaks ja konkurentsivõimelisemaks muutmisel.

Peamised fookused

Lühi- ja pikaajalised väljakutsed, olulised fookused

 • Tänase õlitööstuse muutmine keemiatööstuseks, tehes selleks koostööd nii ettevõtte
  siseselt kui ka väliselt (ülikoolid, ettevõtted)
 • Kaasaegse juhtimiskultuuri sidumine end tõestanud ja meeskonnale harjumuspäraste
  praktikatega
 • Ohutuskultuuri (standarditest, protsessidest, eeskirjadest kinnipidamine) juurutamine
  meeskonnas
 • Uue õlitehase (Enefit 280-2) ehitusprotsessis osalemine
 • Tootearendusprotsessides ja tegevustes osalemine (ringmajandus): tootmissisendite ja
  väljundite diversifitseerimised ning sellealaste katsetuste juhtimine
 • Konstruktiivse ja kaasaegse tööõhkkonna tagamine ning meeskonnavaimu tugevdamine

Meiega saad

 • Panustada suurenergeetika muutusesse, luues väärtust, mis muudab elu Eestis paremaks – vähendades keskkonna jalajälge, väärindades maksimaalselt kohalikku ressurssi
 • Anda isikliku panuse ringmajanduse valdkonda, mis areneb kiiresti ja pakub mitmeid eneseteostuse võimalusi
 • Olla kasvava ja professionaalse meeskonna liige, kus sinu teotahtest ja võimekusest sõltub kogu ettevõtte eesmärkide saavutamine
 • Võimaluse vastutada Eesti mõistes suurtootmise eest

Vahetu juhi sõnum

Arles Taal Enefit Power, juhatuse liige

„Sinust sõltub! Mina olen Arles Taal, Enefit Poweri juhatuse liige. Ootan oma meeskonda tulevikuenergiast vaimustunud Keemiatööstuse üksuse juhti, kes juhiks meie arengut rohepöörde ja ringmajanduse teekonnal.

Meiega koos saad anda oma isikliku panuse Enefit Poweri strateegiliste eesmärkide saavutamiseks ning luua väärtust, mis mõjutab iga Eesti elanikku.

Meiega koos saad anda oma isikliku panuse Enefit Poweri strateegiliste eesmärkide saavutamiseks ning luua väärtust, mis mõjutab iga Eesti elanikku; olla professionaalse meeskonna liige, kus sinu teotahtest ja võimekusest sõltub kogu ettevõtte eesmärkide saavutamine; tegutseda valdkonnas, mis areneb kiiresti ja pakub mitmeid eneseteostuse võimalusi ka Sulle.“

Nõudmised

 • Kõrgharidus, mis toetab kirjeldatud eesmärkide saavutamist
 • Arvestatav meeskonnajuhtimise (nii juhid kui professionaalid) kogemus tehnilises valdkonnas
 • Töökogemus, mis võimaldab juhtida ja arendada suurtootmist
 • Tulemustele orienteeritus, äriline mõtlemine ning suutlikkus teisi kaasata eesmärkide saavutamisse
 • Väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus ning tahe olla eestvedaja
 • Heal tasemel eesti, vene ja inglise keel

Kasuks tuleb

Kõrgharidus insenertehnilises valdkonnas.

Kus asub töökoht?

Töökoht asub peamiselt Auveres. Auveres saame sulle pakkuda elamiseks ettevõtte korterit.

Ava kaardil
Soovin kandideerida

Enefit Poweri värbamispartneriks on antud otsinguprojekti raames Adera Executive Search. Kandideerimisel annad enda nõusoleku oma isikuandmete kogumiseks, salvestamiseks ja töötlemiseks antud värbamisprojekti raames. Lähtume heade tavade normidest ja GDPR’i raamistikust.

Palun saada oma ingliskeelne elulookirjeldus koos sisuka motivatsioonikirjaga hiljemalt 06. veebruariks 2022 aadressile või kandideeri läbi meie kodulehe.

Kandideerimine on lõppenud, kuid veel hindamisprotsessis. Kui tunned, et pakkumine sind kõnetas ning oleksid hea kandidaat, võta sellegipoolest meiega ühendust.
Kandideerimine on lõppenud, kuid luues teavituse uuteks pakkumisteks, saabub e-mailile teavitus kõigist uutest pakkumistest.

Kontaktid
Linked
Alo Naelapea Otsinguspetsialist +372 56907135 alo.naelapea@aderaexecutive.com