Ettevõttele

Aitame luua sinu organisatsioonile tuntava konkurentsieelise

Tutvu ettevõtetele loodud lahenduste ja võimalustega.

Juhi otsing

Alustame otsinguga

Leiame sulle juhi, keda vajad. Kõik saab alguse sinuga koos läbimõeldud lähteülesandest ja kokkulepitud otsingustrateegiast. Analüüsime kõiki kandidaate põhjalikult ja teaduspõhiselt. Meie abil kogud vajaliku info otsuse langetamiseks. Tagame, et kandidaatidel tekib selge arusaam, kuhu nad kandideerivad ja mida neilt oodatakse. Oleme oma tegevuses läbipaistvad ning hoiame regulaarse infovahetuse kaudu sind ja kandidaate toimuvaga kursis, et kõigile jääks otsinguprotsessist hea kogemus.

Ajutine juht

Alustame otsinguga

Alati ei ole ettevõtetel mõistlik palgata endale põhikohaga juhti, vaid pigem kaaluda ajutise juhi lahendust. Ajutise juhi lahendus võib olla sobiv, kui vajad professionaali konkreetse eesmärgi saavutamiseks või tegevuste elluviimiseks teatud ajaperioodi jooksul.

Muudatuste juhtimine, erinevad arendusprojektid, saneerimine, uutele turgudele sisenemine on vaid mõned näited olukordadest, kus ajutise juhi võimalust tasub kasutada. Viime sind kokku juhtidega, kes sarnaseid ülesandeid on tulemuslikult lahendanud, et jõuaksid oma ettevõttega edukalt uuele tasemele.

FOOKUS

Kandidaatide hindamine

Alustame protsessi

Aitame sul kandidaatide seast teha lõppvaliku, kui oled ise värbamas uut inimest või kaalud ettevõttesiseselt kedagi edutada.

Analüüsime väljavalitud kandidaate, et saaksid võimalikult objektiivse ja vajaliku lisainfo otsuse langetamiseks. Professionaalse hindaja kaasamine jätab ka kandidaatidele hea mulje ja tunde. Informeerime osapooli hindamise alustest, läbiviimisest ning tulemustest. Anname soovi korral ka karjäärialast nõu. Meie hindamislahendused suurendavad sinus kindlustunnet!

Juhi areng

Alustame teekonda

Aitame juhtidel kasvada ja saada paremaks. Adera arengutööriistad annavad ülevaate juhi tugevustest ja võimalikest kasvukohtadest, aidates tõsta eneseteadlikkust. Protsessi käigus tekivad arengusoovitused ja jätkutegevused, mille elluviimist hiljem osalised koos tööandjaga jälgivad ja hindavad. Juhtide hindamisel kasutame tööalase isiksuse, võimekuste ja oskuste hindamise tööriistu, mis annavad detailse sissevaate juhirollis tegutsemise tugevustele, riskidele ja arenguvajadustele.

Aderaga targemaks

Kirjelda oma soove

Juhtide üheks olulisemaks ülesandeks on pühendunud meeskondade loomine ja juhtimine. Meie soov on aastate jooksul kogunenud teadmisi ja kogemusi ettevõtetega jagada. Tahame, et juhid oleksid veelgi edukamad värbajad ja meeskonnajuhid. Koolitame teemades, milledes ise oleme tugevad. Oleme läbi viinud koolitusi, seminare ja töötubasid erinevas suuruses ettevõtetele ja koolitusrühmadele.

Kontakt Võta ühendust!

Tee esimene samm ja võta ühendust juba täna.

Nimi*
Tingimused*