Hogan Assessment System

Hogan'i isiksusetestid juhtide hindamises ja arendamises

Tutvu Hogan’i isiksusetestide kasutamise ja eelistega.

Hogan maailmas
10+ miljonit hindamist
50+ keeles
180+ riiki
1000+ valiidsusuurimust
325+ teadusartiklit

Mis on Hogan’i isiksusetestid?

Hogan Assessment Systems on maailma juhtiv tööalase isiksuse hindamisvahendite pakkuja ja arendaja, kelle tööriistu kasutatakse täna enam kui 180 riigis. Hogan´i klientideks on nii väikettevõtted kui ka Fortune500 hulka kuuluvad suurkorporatsioonid, kes vajavad kõrgekvaliteedilisi ning heade psühhomeetriliste näitajatega isiksuse hindamise vahendeid, mida kasutada nii personalivalikus kui ka arenduses.

Hogan´i testide raportid kirjeldavad inimest ennekõike läbi selle, kuidas teised teda tõenäoliselt tajuvad (reputatsioon). Kuna testitäitja tulemusi kirjeldatakse peamiselt tööalaste kompetentside kaudu, siis aitavad testid ennustada töösooritust. Hogan´i tööriistad on tugevalt enesearengule orienteeritud.


Hogan’i hindamisvahendid aitavad sul:

 • mõista oma loomuomaseid isiksuslikke tugevusi ja riske ning suurendada eneseteadlikkust
 • kaardistada oma juhieeldusi ja võimalikke arengukohti
 • tõsta personalivalikute kvaliteeti ja muuta värbamist professionaalsemaks
 • leida oma meeskonnaliikmete motivatsiooniallikad ning neid paremini juhtida
 • avastada oma varjukülgi, mis takistavad tööl ja elus eesmärke saavutada

Hogan'i tööalase isiksuse kolm tahku

Hogan Personality Inventory (HPI)

Hindab inimese tööalast isiksust 7 peamisel skaalal ning peamiselt tavaoludes, kui ta tunneb end võimekana ning juhtide, kolleegide ja alluvate poolt hinnatuna. HPI tulemused ennustavad töösooritust.

Lae alla:

Hogan Development Survey (HDS)

Mõõdab inimese ebaproduktiivseid isiksuseomadusi, mis avalduvad ennekõike stressi- ja pingesituatsioonides ning millel võib olla negatiivne mõju tema karjäärile, meeskondade juhtimise võimekusele ning töö- ja lähisuhetele. HDS kaardistab riske, mis võivad põhjustada tööalast ebaõnnestumist.

Lae alla:

Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI)

Kaardistab inimese peamisi motivatsiooniallikaid, väärtusi ja eelistusi. MVPI aitab hinnata töötaja sobivust organisatsiooni, meeskonda ning anda sisendit tema motivatsiooni paremaks juhtimiseks

Lae alla:

Hogan'i testide kasutamisest

Kes kasutavad Hogan´i isiksuseteste?

Hogan’il on üle 30-aastane tööalase isiksuse hindamisvahendite arendamise kogemus. Organisatsioonid saavad kasutada neid tööriistu nii personalivalikus kui ka arenduses. Sajad valiidsusuurimused näitavad, et Hogan´i isiksusetestid ennustavad töösooritust. Hogan’i tööriistade abiga saab parandada personalivalikute kvaliteeti, toetada töötajate enesearengut ja suurendada meeskonna tõhusust. Kuna Hogan’i tööriistadega mõõdetavad omadused on eriti olulised juhtimise seisukohast, siis on nad kasutusel laialdaselt just juhtide arenduses (keskastmejuhtidest tippjuhtideni).

Hogan’i hindamistööriistad on saadaval enam kui 50 keeles ja neid kasutavad organisatsioonid enam kui 180 riigis. Teeme koostööd igas suuruses organisatsioonidega – alates väikeettevõtetest kuni Fortune 500 globaalsete ettevõteteni erinevates tööstusharudes. Maailmas on Hogan’i teste täitnud üle 11 miljoni töötava täiskasvanu. Eestis on Hogan olnud kasutusel alates 2009. aastast.

Millised on Hogan'i testide „head tulemused“?

Hogan Personality Inventory (HPI), Hogan Development Survey (HDS) ja Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) tulemusi tuleks tõlgendada inimese praeguse töökonteksti ja tulevaste eesmärkide valguses. Pole olemas sellist asja nagu ideaalne skoor või isiksuse profiil. Iga inimese tulemused näitavad tõenäoliselt mõningaid tugevaid külgi ja mõningaid võimalikke riske. Hindamistulemustest maksimumi võtmiseks on oluline tagasisidesessioon Hogan´i sertifitseeritud konsultandiga.

Kas mu tulemused ajas muutuvad?

Uurimused näitavad, et isiksus on ajas suhteliselt stabiilne. Kuigi testitäitja skoorid võivad aja jooksul veidi kõikuda, on HPI ja HDS´i skooride olulised muutused pigem haruldased. Üldjuhul ei pea inimesed teste uuesti tegema.

Kas inimesed saavad oma Hogan'i testitulemusi moonutada?

Loe pikemalt inglisekeelset blogipostitust antud teemal SIIT.

Kui kaua võtab testide täitmine aega?

HPI, HDS ja MVPI testid koosnevad lühikestest väidetest, millega vastaja peab enda puhul kas nõustuma või mittenõustuma. Ühe testi täitmine võtab keskmiselt aega 15–20 minutit. Testitäitmise saate igal ajal peatada. Olemasolevad vastused salvestatakse automaatselt. Te saate igal ajal uuesti sisse logida, et vastamist jätkata. Hogan’i testid on veebipõhised.

Meie kliendilood
 • “Oleme kasutanud teie abi juhikandidaatide hindamisel, et olla oma valikutes kindlad ja vältida halbu üllatusi. Hogan´i tööalase isiksuse hindamistööriistade tugevuseks on põhjalikkus ja see, et raportid toovad välja kandidaadiga seotud võimalikud tööalased riskid, mida referentside küsimisel kontrollida”

  Ruth Altvälja Graanul Invest AS, personalijuht
 • “Adera on aidanud meid Baltikumis juhtide valikul ja edutamisel. Hogani hindamissüsteem annab täisvaate töötaja tööalasele isiksusele ja loomupärastele juhieeldustele. Põhjalik ja hea tööriist nii personali valikuks kui ka arenduseks.”

  Signe Saks Baltikumi HR Business Partner, Schneider Electric Eesti AS
 • "Adera hindamisteenustest on olnud suur abi kandidaatide võimete ja potentsiaali kaardistamisel. Tahame saada oma meeskonda õppimisvõime ja -tahtega inimesi, kellel silm särab ja kellel on ka eeldusi erinevates olukordades kiirelt kohaneda ja reageerida. Täiendav tugi hindamistel suurendab kindlustunnet."

  Kerstin Kürsa SLO AS, personalijuht
Soovid rohkem infot? Võta ühendust!

Alo Naelapea on Hogan Assessment Systems’i sertifitseeritud konsultant aastast 2009.

Alo Naelapea Juhtivkonsultant/Partner +372 56907135 alo.naelapea@aderaexecutive.com