Tööpakkumised

Tutvu meie juhtimisvaldkonna tööpakkumistega

Parimad juhtimisvaldkonna tööpakkumised on siin.

Saa teavitusi uutest tööpakkumistest! Vali huvipakkuvad valdkonnad ning tasandid, mille kohta saad teavituse.
Asukoht
Juhtimistasand
Valdkond
Staatus
Tootmine/töötlemine

TOOTMIS- JA TEHNIKAJUHT

Aktiivne

Tootmis- ja tehnikajuht on ettevõtte juhtgrupi liige ning tema tööülesannete hulka kuuluvad tootmisüksuse arendus- ja ehitusfaasis kõik tehnilised ja protsessiküsimused ning hiljem tootmistegevuse strateegiline ja igapäevane juhtimine.

Tallinn Valdkonnajuht
Vaata ja kandideeri Vaata
Juhtimine, Kvaliteedikontroll, Tootmine/töötlemine

KVALITEEDIJUHT

Hindame kandidaate

Sinu töö eesmärgiks ja väljakutseks on olla eestvedaja grupi kvaliteedijuhtimissüsteemide arendamisel ja toimimise tagamisel, et meie klientide lauale jõuaksid värsked ja kvaliteetsed tooted.

Tallinn Valdkonnajuht
Vaata ja kandideeri Vaata
Finants/raamatupidamine, Tootmine/töötlemine

KONTSERNI FINANTSKONTROLLER

Lõppenud

Finantskontroller on valdusfirma meeskonna liige ning ta allub otseselt kontserni CFO´le. Lisaks regulaarsete kokkuvõtlike finantsülevaadete koostamisele juhtkonnale, nõukogule ja pankadele veab ta ka vajadusel valdkondlikke projekte finantsjuhtimise ja aruandluse, eelarvestamise, prognooside ja ärianalüüside paremaks korraldamiseks ja arenduseks.

Tallinn Tippspetsialist
Vaata ja kandideeri Vaata
Ehitus/kinnisvara, Energeetika/elekter, Juhtimine

ARENDUSJUHT

Lõppenud

Arendusjuhi ülesandeks on taastuvenergia projektide arendamine alustades maaomanikega läbirääkimistest, üld- ja eriplaneeringu koostamistest kuni ehitusloa väljastamiseni.

Tallinn Valdkonnajuht
Vaata ja kandideeri Vaata
Finants/raamatupidamine

FINANTSDIREKTOR

Lõppenud

Sinu töö eesmärgiks ja väljakutseks on olla eestvedaja finantsjuhtimise- ja aruandluse, raamatupidamise, eelarvestamise, prognooside ja ärianalüüsi korraldamisel ja arendamisel, IT & ERP valdkonda kuuluvate tegevuste korraldamisel.

Tallinn Tippjuht
Vaata ja kandideeri Vaata
Tootmine/töötlemine

TEHASE JUHT (PÕLVA)

Lõppenud

Põlva tehase juht on piimagrupi emaettevõtte Nordic Milki juhtkonna liige, kes vastutab Põlva tootmisüksuse efektiivse toimimise ja arengu eest.

Põlvamaa Keskastmejuht
Vaata ja kandideeri Vaata
Juhtimine, Kultuur/meelelahutus

HEAD OF OLYMPIC PARK CASINO TALLINN

Lõppenud

The Head of Olympic Park Casino is responsible for supervising and managing all strategic and business aspects of Olympic Park Casino Tallinn. You will be the first in command in Estonian biggest Flagship Casino and responsible for giving the proper strategic direction as well as creating a vision for success in line with group strategy.

Tallinn Keskastmejuht
Vaata ja kandideeri Vaata
Kommunikatsioon/meedia, Koolitus, Müük

MÜÜGI- JA TURUNDUSJUHT (ÄRIPÄEVA KOOLITUSED)

Lõppenud

Müügi- ja turundusjuht vastutab oma meeskonnaga Äripäeva koolituste müügi ja turunduse eest. Ta kuulub Äripäeva Akadeemia juhtrühma ning on võtmetegija koolituste ärisuuna kasvuplaanide elluviimisel.

Tallinn Valdkonnajuht
Vaata ja kandideeri Vaata
Avalik sektor, Turundus/reklaam

DIGITURUNDUSE ANALÜÜTIK

Lõppenud

Sinu peamiseks rolliks on digiturundusega seotud tegevuste osas pakkuda nii strateegilist kui igapäevast kompetentset tööd Visit Estonia/Puhka Eestis brändidele.

Tallinn Tippspetsialist
Vaata ja kandideeri Vaata
Elektroonika/telekommunikatsioon

JURIST

Lõppenud

Sinu panuseks saab olema Levira õigusalane nõustamine ja esindamine kõigis õigusvaldkondades, sh rahvusvahelistes tehingutes, Levira äritegevustele ja –tehingutele õigusliku hinnangu andmine ning Levira äritegevuse kehtivatele õigusaktidele vastavuse tagamine.

Tallinn Tippspetsialist
Vaata ja kandideeri Vaata
Juhtimine, Kaubandus, Logistika/transport

JUHATUSE ESIMEES

Lõppenud

Juhatuse esimehe ülesandeks on ettevõtte strateegiline ja igapäevane juhtimine selliselt, et hoida ja arendada edasi organisatsiooni turuliidri positsiooni, tagada ühistutele pakutavate teenuste kvaliteet/kaupade tarnekindlus ning edendada ettevõtte innovatsiooniliidri kuvandit.

Harjumaa Tippjuht
Vaata ja kandideeri Vaata
Tootmine/töötlemine

TOOTMISJUHT

Lõppenud

Coop Kokkade tootmisjuht on Coop Eesti Keskühistu juhtgrupi liige, kes vastutab ettevõtte Tartu tootmisüksuse (Coop Kokad) laitmatu toimimise ja arengu eest.

Tartumaa Valdkonnajuht
Vaata ja kandideeri Vaata
Saa teavitusi uutest tööpakkumistest! Vali huvipakkuvad valdkonnad ning tasandid, mille kohta saad teavituse.