Hindame kandidaate

TEEDE JA RAJATISTE VALDKONNA JUHT

Teede ja rajatiste valdkonna juht on GRK Eesti juhtgrupi liige ning ta vastutab ettevõttes teede ja rajatiste valdkonna juhtimise ja äritegevuse eest.

Jaga pakkumist
Tähtaeg 30/06/2024
Tööandja GRK Eesti AS
Asukoht Tallinn
Saa teavitusi uutest tööpakkumistest! Vali huvipakkuvad valdkonnad ning tasandid, mille kohta saad teavituse.

Ettevõttest

GRK on Soomes, Rootsis ja Eestis tegutsev kontsern. Eestis oleme taristuehituse sektoris juhtival positsioonil.

2013. aastal GRK poolt asutatud tütarettevõte GRK Eesti AS (varem GRK Infra AS) on oma tegevusega tõestanud, et on usaldusväärne lepingupartner taristuehituses. Ettevõte on ühtlaselt kasvanud ning täna hõlmavad meie teenused kõiki Eesti taristuehituse valdkondi.

Suudame rajada ka kõige nõudlikumaid ja tehniliselt keerukamaid objekte. GRK Eesti AS juhtimissüsteemid on sertifitseeritud ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 kohaselt. GRK Eesti AS on Eesti Taristuehituse Liidu ja Eesti Betooniühingu liige.

GRK väärtused on – Me võtame vastutuse. Me ei karda. Me ei kõhkle. Me ei käi lihtsalt tööl. Me oleme koos edukad. Tööd saab

TEEDE JA RAJATISTE VALDKONNA JUHT

Rollist lähemalt

Teede ja rajatiste valdkonna juht on GRK Eesti juhtgrupi liige ning ta vastutab ettevõttes teede ja rajatiste valdkonna juhtimise ja äritegevuse eest. Tema vahetuks juhiks on juhatuse esimees.

Valdkonnajuhi ülesanded ja kohustused:

 • Teede ja rajatiste valdkonna strateegiline ja igapäevane juhtimine ettevõttes.
 • Valdkonna projektide eelarvelise, tähtaegse ja kvaliteetse valmimise ning tellijatele üleandmise tagamine ja kontrollimine, juhatuse õigeaegne informeerimine võimalikest muudatustest.
 • Osalemine allhankijate ja alltöövõtjate valimisel; allhanke- ja alltöövõtulepingute sisu kontrollimine ja kinnitamine, lepingute allkirjastamine.
 • Projektimeeskondade koostamine ja arendamine, meeskondade tegevuse koordineerimine ja kontrollimine.
 • Oma valdkonnas ehitustööde kvaliteedi tagamine ja kontrollimine.
 • Projektide teostusdokumentatsiooni täitmise ja koostamise tagamine ning kontrollimine.
 • Kuludokumentide kontrollimine ja kinnitamine.
 • Kommunikatsiooni ja infovoo tagamine tellijate esindajatega, järelevalvet teostavate isikutega, koostööpartneritega, kolleegidega, asjassepuutuvate kolmandate isikutega.
 • Valdkonnaga seotud ettevõttesisese dokumentatsiooni täitmise tagamine, sh aruannete esitamine tegevjuhile ja raamatupidamisele.
 • Meeskonna igapäevane juhtimine, toetamine ja arendamine; vajalike kompetentside olemasolu tagamine enda valdkonnas; ohutu töökeskkonna tagamise eest vastutamine.
 • Valdkonna eesmärkide täitmiseks vajalike tööde hankimine; vajalike arendustegevuste algatamine ja elluviimise eest vastutamine enda valdkonnas.
 • Juhatuse kohene informeerimine olulise mõjuga mittevastavustest, töödega seotud õnnetustest, kahjudest ja võimalikest kahjudest, kvaliteedi või ajagraafiku või eelarvega seotud olulistest kõrvalekalletest.

Olulised fookused

 • Teede ja rajatiste valdkonna ja meeskonna arendamine ning kasvatamine, töörutiinide arendamine
 • Müügitulu ja kasumi kasv valdkonnas

Meiega saad

 • Töötada keskkonnas, kus on vähe kontsernisisest bürokraatiat ning kus otsused sünnivad kiiresti
 • Kokkuhoidva, äriliselt mõtleva ja oma ala parimatest professionaalidest koosneva meeskonna
 • Eneseteostuse võimaluse kasvavas ja arenevas ettevõttes

Vahetu juhi sõnum

Tiit Roben Juhatuse esimees/GRK Eesti AS

Hea tulevane GRK Eesti teede ja rajatiste valdkonna juht!

Kutsun Sind kandideerima meie kasvavasse, kokkuhoidvasse ja tegusasse meeskonda. Usun siiralt, et antud juhiotsingu puhul on tegemist ainulaadse ja põneva tööpakkumisega meie sektoris sel aastal.

Oleme spetsialiseerunud Eesti jaoks oluliste taristuobjektide ehitusele, meie peamised tellijad on RBE, TRAMM ja EVR. Kindlasti on sel aastal meie peamine fookus Rail Balticu trassihangetel, kus inseneritarkust läheb vaja juba pakkumiste koostamisel. GRK kontserni kuulumine annab meile nii tehnilist kui finantsilist võimekust osalemaks suuremahulistes projektides. GRK omab täna Rail Balticu hangetel osalemiseks kõiki vajalikke kompetentse: rajame alusehitusi, paigaldame rööbasteid, ehitame  kontaktvõrku, toitealajaamu ja  CCS süsteeme.

Kindlasti ootame uuelt valdkonna juhilt initsiatiivi, kuidas kaasata oma meeskonda juurde  pädevaid insenere ja veelgi edukamalt projekte ellu viia. Meie tellijad hindavad GRK-d kui usaldusväärset ja asjatundlikku partnerit, seda kuvandit tuleb kindlustada ja edasi viia.

Otsustusprotsessid GRK Eesti siseselt toimuvad ilma liigse bürokraatia ja pidulikkuseta, operatiivselt.  Kõik mõistlikud ettepanekud on teretulnud, minu uks nende tegemiseks alati avatud.

Väljakutsed objektide keerukuse ja mahtude osas on suured, samas on ka piiramatud võimalused eneseteostuseks.

Oskame väärtustada tulemust ja hinnata neid GRK töötajaid, kes selle tulemuse saavutamisse on panustanud. Peame oluliseks lubaduste pidamist, seda nii töötaja kui tööandaja poolelt.

Loodan Sinuga peatselt kohtuda töövestlusel!

Nõudmised

 • Töökohustuste täitmist toetav kõrgharidus (soovitavalt teedeehitusalane, diplomeeritud ehitusinsener 7. tase)
 • Suuremate teedeehituse projektide juhtimise kogemus ehitaja poolel projektijuhina (arvestatav kogemus, soov teha karjääris järgmine samm)
 • Valdkondlik tuntus ja hea renomee
 • Meeskonna juhtimise kogemus
 • Inglise keel suhtustasandil (B2)

Kasuks tuleb

 • Suuremate teedeehituse projektide juhtimise kogemus ehitaja poolel vähemalt valdkonnajuhi tasemel (eeldusel, et on ise eelnevalt juhtinud suuremahulisi teedeehitusprojekte)

Kus asub töökoht?

Sära tee 7, Peetri alevik, Rae vald

Ava kaardil
Soovin kandideerida

GRK Eesti AS värbamispartneriks on antud otsinguprojekti raames Adera Executive Search. Kandideerimisel annad enda nõusoleku oma isikuandmete kogumiseks, salvestamiseks ja töötlemiseks antud värbamisprojekti raames. Lähtume värbamise heade tavade normidest ja GDPR-i raamistikust.
Palun saada oma eestikeelne elulookirjeldus koos sisuka motivatsioonikirjaga hiljemalt 30.06. 2024 aadressile alo.naelapea@aderaexecutive.com või kandideeri läbi meie kodulehe.

Kandideerimine on lõppenud, kuid veel hindamisprotsessis. Kui tunned, et pakkumine sind kõnetas ning oleksid hea kandidaat, võta sellegipoolest meiega ühendust.
Kandideerimine on lõppenud, kuid luues teavituse uuteks pakkumisteks, saabub e-mailile teavitus kõigist uutest pakkumistest.

Kontaktid
Linked
Alo Naelapea Juhtivkonsultant +37256907135 alo.naelapea@aderaexecutive.com