Uudis • 28. aprill 2023

19.04.2023 Hommikuseminari “Hogan´i isiksusetestid personalivalikus ja arenduses” järelkaja

Oli vahva võõrustada kõiki isiksusepsühholoogia huvilisi meie hommikuseminaril “Hogan´i isiksusetestid personalivalikus ja arenduses: Mis on fassaadi taga?” Külas olid nii Signe Saks Schneider Electric´ust kui ka Ülle Velt HARNO´st.

Jaga postitust
Adera Executive Search Blog 11

Oli vahva võõrustada kõiki isiksusepsühholoogia huvilisi meie hommikuseminaril “Hogan´i isiksusetestid personalivalikus ja arenduses: Mis on fassaadi taga?” Külas olid nii Signe Saks Schneider Electric´ust kui ka Ülle Velt HARNO´st.

6 seminarijärgset mõtet:

👉 Hogan´i tööalase isiksuse hindamise tööriistad aitavad leida endas vastuseid kolmele küsimusele: Mis mind tööalases elus motiveerib? Millele ma eesmärkide poole püüdlemisel toetun? Mis takistab mul eesmärke saavutamast?

👉 Nii kõrgetel kui ka madalatel skooridel on oma tugevused aga ka riskikohad. Kõik sõltub lõpuks rollist, eesmärkidest ja töökeskkonnast, kuhu inimest otsitakse. Ambitsioonikad juhid seavad küll nii endale kui ka meeskonnale kõrgeid eesmärke, näitavad initsiatiivi ja on rahulolematud status quo´ga, aga võivad olla ka võistluslikud ning oma nõudlikkusega põletada läbi vähemvõimekamaid alluvaid. Ka võivad nad sagedamini vahetada töökohti, kui töökoht ei paku piisavalt väljakutseid või ei aita isiklike eesmärkide saavutamisele kaasa.

👉 Mitte kõik isiksusejooned ei avaldu esimesel tööintervjuul ning kõiki fassaadi taga olevaid riske ei pruugi isegi kõige vilunumad intervjueerijad tuvastada. Mõned kandidaadid oskavad tänu headele sotsiaalsetele oskustele müüa end esmakohtumisel paremini kui teised ja looritada oma puudujääke.

👉 Inimloomuse tumedad küljed avalduvad alles stressiolukorras ja seal, kus enda parimaid külgi alati näitama ei pea. Kandidaadi enesekindlus tööintervjuul ei võrdu alati tema kompetentsusega. Mõnikord aga võib liigne enesekindlus kriisiolukorras avalduda hoopis ülbusena, viia enda võimete ülehindamiseni ning lõppeda sellega, et enda vigu ei tunnistata.

👉 Edukad juhid teavad, et kompromissitu soov saavutada suurepäraseid tulemusi ja teha suuri asju ei tähenda alati madalat empaatiavõimet, teistest ülesõitmist ja hoolimatust oma alluvate ja kolleegide suhtes. Vastupidi, nad oskavad fokusseerida paralleelselt mõlemale (getting ahead & getting along). Hogan´i väärtuste, motivatsiooniallikate ja eelistuste hindamisinstrumendi (MVPI) edukate juhtide tulemused maailmas näitavad, et nende top3 samaaegset motivatsiooniallikat on soov omada staatust (võim), suurendada elus sissetulekuid (raha) ja aidata teisi inimesi (altruism). Kohe neljandana on järele jõudmas soov langetada ratsionaalsusel ja andmetel põhinevaid juhtimisotsuseid (teadus).

👉 Pea meeles, et isiksusetestid kirjeldavad ennekõike inimese üldisi loomuomaseid kalduvusi ühel või teisel moel käituda & reageerida. Olulisi riskikohti tuleks kontrollida tööalaste referentside küsimisel ja/või jätkuintervjuul. Erinevaid hindamismeetodeid peaks alati omavahel kombineerima. Nii võid oma kõhutundes kindel olla!

 

Kohtumiseni!

Jaga postitust
Huvitavat lugemist

Soovime saadetavates e-kirjades sinuga peamiselt jagada valdkonnaalaseid uudiseid ning mõtteid ja tähelepanekuid juhtimisest.