Blogi • 7. detsember 2022

Mida mõtles Salesforce´i asutaja, kui ta rääkis nn alustaja mõttelaadist (jaapani k shoshin)?

Kuulasin hiljuti Yahoo Finance´is intervjuud Salesforce´i kaasasutaja Marc Benioff´iga. Ta rõhutas, kui oluline on ettevõtluses ja juhtimises hoida nö alustaja mõtteviisi.

Jaga postitust
Adera Executive Search Blog 12

Kuulasin hiljuti Yahoo Finance´is intervjuud Salesforce kaasasutaja Marc Benioff´iga. Ta rõhutas, kui oluline on ettevõtluses ja juhtimises hoida nö alustaja mõtteviisi.

Alustaja mõtteviis (beginner´s mind ehk jaapani keeles shoshin) on zen-budismist pärit idee, mis rõhutab avatust uutele ideedele, katsetamishimu, vanade tõdede, filtrite, hoiakute kõrvale asetamist ja värske pilguga asjadele otsa vaatamist. Just see, mida iga valdkonnas alustaja teeb ja mõtleb, kellel ees valge paberileht. Benioff nentis, et alustaja näeb ennekõike võimalusi ja uusi ideid, valdkonna ekspert aga piiranguid ja riske.

Alustaja mõtteviisi vastandiks on nn Einstellung efekt: inimene tulenevalt oma kogemustest ja ekspertsusest eelistab probleemilahendamisel juba sissetallatud radu ja meetodeid.

Salesforce´is istutakse Benioffi sõnul iga aasta alguses kolleegidega maha, unustatakse siiani tehtu ja püütakse valge paberilehena otsa vaadata kõigele organisatsioonis. Endalt küsitakse: mida me tahame? mis on oluline? kuidas me tahame asju saavutada? mis meid takistab? kust me teame, et oleme eesmärgid saavutanud? jne. Testitakse ja vajadusel redefineeritakse oma põhiväärtused, mis operatsionaliseeritakse selgeteks käitumisjuhisteks. Kui meie põhiväärtuseks on usaldus, siis mõtleme, kuidas usaldust saavutame, kuidas seda mõõdame, kuidas teame, et meid usaldatakse jne.

Jaga postitust
Huvitavat lugemist

Soovime saadetavates e-kirjades sinuga peamiselt jagada valdkonnaalaseid uudiseid ning mõtteid ja tähelepanekuid juhtimisest.