Blogi • 17. oktoober 2023

Mõned praktilised soovitused juhikandidaadile enda etteaste parandamiseks tööintervjuul

Tuntud USA koomik Jeffrey Seinfeld on öelnud tööintervjuude kohta humoorikalt: “Olgem ausad, romantilistel kohtingutel ja tööintervjuudel on rohkem ühist, kui esmapilgul tundub."

Jaga postitust
Tööintervjuu

Tuntud USA koomik Jeffrey Seinfeld on öelnud tööintervjuude kohta humoorikalt: “Olgem ausad, romantilistel kohtingutel ja tööintervjuudel on rohkem ühist, kui esmapilgul tundub. Peamine erinevus nende kahe vahel on siiski see, et tõenäosus tööintervjuu lõpus end kaaslasega voodist leida on üsna väike”.

Ometigi on ka tööintervjuu see koht, kus lühikese aja jooksul püüavad osalised tuvastada nii ühisosa kui ka punaseid lippe ning kujundada vastaspoolest enda jaoks mingi nägemus. Juhtide ning tippjuhtide puhul on veregruppide sarnasuse tunnetamine veelgi olulisem. Küllap kujutab värbav juht end vaimusilmas ette juhikandidaadiga lendamas ärireisile ja mõtleb, et kas see võiks olla inimene, kellega mul on mugav tunde lennukis veeta.

Loomulikult on aspekte, mida enda puhul on muuta üsna keeruline. Oskus endast rääkida on midagi, mis on üsna lihtsasti arendatav. Tahaks anda mõned tööintervjuudest inspireeritud soovitused juhtidele, kellel seisab ees tööintervjuu ja kohtumine tulevase potentsiaalse tööandjaga.

Headhunter´ite ja värbamisspetsialistide huvi on saada kandidaadi tegemiste kohta täispilt. Seetõttu võivad nad esitada üsna fokusseerivaid küsimusi. Värbaval juhil aga ei pruugi olla oskusi või huvi fokusseerida: ta ootab pigem, et kandidaat räägiks enda tegemistest. Kui üks ei küsi ja teine ei räägi, siis võib juhtuda, et mitmed olulised kandidaadi tegemised ja saavutused ei tule tööintervjuul välja. Isegi, kui sulle tundub, et värbamisfirmaga kohtumisel sai kõigest olulisest räägitud, siis lõpliku valikuotsuse langetab ikkagi värbav juht. Hoolitse selle eest, et tal oleks sinu kohta olemas kogu vajalik informatsioon. Millele võiks tähelepanu pöörata?

Enda juhikogemusest intervjueerijale ülevaate tegemist alusta hoopis organisatsioonist ja töökeskkonna kirjeldamisest. Meil kõikidel on laias laastus olemas arusaam, millega tegeleb Swedbank ja Telia. Kas te teate, millega tegeleb Toftan? Kui on tegemist värbava juhi jaoks tundmatu ettevõttega, siis ei saa ta asetada kandidaadi vastuseid konteksti. Mõned abistavad küsimused kandidaadile, et enda loole anda sügavamat sisu ja struktuuri: kes on ettevõtte omanikuks? Kui suur on ettevõte ja kui pikalt on ta turul tegutsenud? Millised on ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad? Milliseid tooteid/teenuseid pakutakse? Kes on ettevõtte klientideks? Milline on ettevõtte positsioon turul? Milline on konkurentsiolukord antud sektoris? Millises arengufaasis on ettevõte ning millised on peamised arengufookused? Kogemustest rääkides on ka hea välja tuua, et kellele allusid ja millised rollid sulle allusid, milliste mõõdikutega sinu ja su meeskonna sooritust hinnati, mis olid suuremad fookusteemad sinu ja su meeskonna laual. Räägi, mida sult oodati ja mida sa oma meeskonnaga koos suutsid ära teha. See info võib olla väljatoodud sinu CV´s, aga eraldi rääkima peaksid sellest ka intervjuul. Ei pea olema pikk monoloog. Ikka ülevaatlikult.

Mulle isiklikult meeldib juhtide (ja eriti tippjuhtide puhul) numbrite keel. Too välja mõõdikud, mis sinu vastutusalas sinu ja su meeskonna tegevuse tõttu paranesid. Tegelikult võiks nendele viidata juba ka CV´s. Kuna juhtimine tähendab suures osas tööd inimestega, siis on inspireeriv tippjuhi suust kuulda viidet personaliga seotud mõõdikutele (töötajate rahulolu paranemine, voolavuse vähenemine jne). Kirjelda, mida sa sellest perioodist õppisid ja milliseid kogemusi sa juhina said!

Endast ja oma juhtimisfilosoofiast rääkimine on peaaegu alati suurendanud kandidaadi atraktiivsust värbavate juhtide silmis. See näitab, et kandidaadil on väljakujunenud minapilt. Too välja ka tagasisidet, mida sa teistelt oled saanud (juhid, kolleegid, meeskonnaliikmed). Kui sinuga on viimastel aastatel viidud läbi hindamisi (nt 360 kraadi tagasiside), siis see on väga huvitav informatsioon. Meil kõigil on endast, oma tugevustest ja arengukohtadest mingi arvamus. Paraku sõltub meie elus väga palju ka sellest, kuidas teised meid tajuvad ehk milline on meie reputatsioon. Hea on teada, kui sind valiti Aasta Tegijaks, Innovaatoriks või Inspireerijaks. Kui oled enda ettevõttes ja sektoris tuntud ja tunnustatud tegija, kelle seisukohtadega arvestatakse, siis arvesta, et uude sektorisse kandideerimisel võid olla tööandja jaoks valge leht ning pead hakkama oma tegemistest uuesti rääkima. Olen täheldanud, et oma valdkonna tipptegijatel on mentaalselt keeruline end uues kohas hakata jälle müüma.

Autentsus ja siirus on midagi, mida tänapäeval üha enam hinnatakse, aga enda ebaluste kõvahäälne väljanäitamine tööintervjuul ei suurenda võimalusi osutuda valituks. Pigem esita konkreetseid küsimusi, et saada pakkumisest ja organisatsioonist ette täispilt ja kujunda enda huvi selle ametikoha ja organisatsiooni vastu: millises arengufaasis on organisatsioon laiemalt? millist juhti te enda organisatsiooni ootate ja milliste väljakutsete lahendamiseks? Mida te organisatsioonis väärtustate ja mida ma siit vastu saan?

Olgugi, et tööintervjuul püütakse lühikese ajaga koguda võimalikult palju olulist infot, siis reaalsuses toetuvad pooled ikkagi ka väga palju oma instinktidele, mis nende lõppotsuseid mõjutavad. Otsuseid hiljem ratsionaliseeritakse. Ebaõnnestunud tööintervjuu järgselt on vigade parandamise võimalusi reeglina vähe.  Kui värbav juht on endale pähe võtnud, et see inimene pole ikka minu inimene, siis reeglina ta enam oma arvamust ei muuda.

Edukaid tööintervjuusid!

Jaga postitust
Huvitavat lugemist

Soovime saadetavates e-kirjades sinuga peamiselt jagada valdkonnaalaseid uudiseid ning mõtteid ja tähelepanekuid juhtimisest.