Blogi • 4. jaanuar 2023

Suured Teemad juhi laual aastal 2023: kokkuvõte juhtidega peetud vestlustest

Mis on teemad, millele juhid ja HR aastal 2023 oma tähelepanu pööravad? Teen lühikese ülevaate detsembri viimastel nädalatel tippjuhtide, HR juhtide ja ka ettevõtjatega peetud vestlustest.

Jaga postitust
Adera Executive Search Blog 13

Head uut aastat kõikidele meie klientidele, koostööpartneritele ja sõpradele! Dramaatiline 2022 on lõpuks läbi ja nagu üks IT ettevõtja ütles: selle väetise pealt peaks kasvama küll lopsakas ja parem uus aasta 😊 Kui eelmine tõi meile Ukraina sõja, hindade kallinemise, euribori tõusu ja hirmu uue majanduslanguse ees, siis mis on need teemad, millele juhid ja HR uuel aastal oma tähelepanu pööravad? Teen lühikese ülevaate detsembri viimastel nädalatel tippjuhtide, HR juhtide ja ka ettevõtjatega peetud vestlustest.

 

Töötajate toimetulek ja (vaimne) tervis

2020.a alanud koroonakriis tõi inimeste elukorralduses suuri muutusi. Ettevõtetes tehti pigem lühiajalisi plaane ja oldi valmis kiirelt reageerima, kui olukord seda nõudis. 2022.a alanud Ukraina sõda, raskused tarneahelatega, sisendhindade kallinemine ja keskpankade rahapoliitika muutumine ähvardavad meid juba uue kriisiga. On tunda, et inimesed vajavad rahu, vähem muret ja ebakindlust oma tuleviku ning töökoha pärast. Eriti väljakutsuv on see organisatsioonides, mis on ka ise muutuste keerises. Kuidas seda kõike tõhusalt juhtida? Ebakindlates oludes kasvab töötajate soov olla informeeritud.

 

Palgad

Kui palju saame uuel aastal palku korrigeerida? Kui kalliks läheb elu Eestis? Mis hakkab saama majanduses ja kuidas see kõik mõjutab meie äri? Tsiteerides üht personalijuhti: palku peab tõstma, kuna inimesed teevad head tööd ning sellepärast, et nende tasu oleks kas turu tasemel või ka üle selle (olenevalt ametikohast), elukalliduse kasvu tõttu. Väga raske on sellistes oludes eelarvet kokku panna. Eriti, kui ei tea, kaua ebastabiilsus kestab. Palgatõusude kommunikeerimine on alati täppistöö ning nüüd, kus muutunud elukallidus tõstab inimeste ootused väga kõrgeks, on palgaga seonduva kommunikeerimine veel ekstra-keerulisem.

Arvatavasti on nii mõnelgi organisatsioonil raske palkade tõstmisel inflatsiooniga sammu pidada (aga see on olnud ka ECB intressimäärade tõstmise mõte – piirata tarbimist ja läbi selle ohjeldada inflatsiooni). Tellimuste vähenemine teatud sektorites toob mõtteainet müügiorganisatsioonidesse, mille töötajate palgaskeemides on tulemuse komponendil olnud väga suur roll. Kuidas säilitada tööturul ettevõtte konkurentsivõime ja hoida oma tublimaid müügiinimesi, kui turg on (ajutiselt) kinni külmumas?

 

Töötajate hoidmine

On sektoreid, kus endiselt võideldakse kõrge voolavusega (nt klienditeenindus) ja selle jätkumist ennustatakse ka 2023. aastasse. Mitmed juhid tunnistasid küll, et eelmise aasta teises pooles muutusid töötajad töökoha vahetuse osas ettevaatlikumaks. Kasvanud on mure oma töökoha säilimise pärast. Jätkuvaks teemaks on kesk- ja esmatasandi juhtide juhioskuste arendamine, mida nähakse töötajate pühendumise ja produktiivsuse ühe olulise mõjutajana. Arvatavalt tuleb nn üleostmisi ette ka uuel aastal. 2009. aasta kordumist ei peeta tõenäoliselt – Eesti inimestel on tekkinud sääste ning ettevõtetel kapitalipuhvrid.

 

Investorsuhtlus

Ebakindlus tuleviku osas ja raha hinna kallinemine on kasvatanud rahastajate ettevaatlikkust uute investeeringute ees. See ei puuduta ainult iduettevõtteid, kelle tegevus sõltus aastaid doonoritest, vaid ka positiivset rahavoogu ja pikka tegevusajalugu omavaid ettevõtteid. Arvestama peab: rahale tekib konkurents, uusi äriplaane on vaja põhjalikumalt tutvustada, raha kaasamine võib võtta rohkem aega.

 

Kriis pakub alati võimalusi

Vestlesin hiljuti tippjuhiga, kes oma meeskonnaga oli nii 2009. kui ka 2020.aasta kriisides investeerinud jõuliselt ärisuundadesse, mis turul olid ära kukkunud (esimesel juhul investeerimisteenused ja teisel horeca ärisuund). Kriisist väljudes olid nad konkurentidest mitme sammu võrra ees. Investeerida saab aga siis, kui ettevõttel on raha. Tasub omada pikka plaani ja kasutada turulangusi selleks, et uusi varasid/ärisid soodsamalt portfelli juurde osta/arendada. Suur küsimus täna (äri)strateegide laual: mis võimalusi pakub meile aasta 2023? Ega me midagi maha ei maga?

 

Meeskonnatunde taastamine peale koroonakriisi

On ettevõtteid, kelle fookuses on veel endiselt meeskonnatunde taastamine, mille koroonakriis ära lõhkus. 2023. aasta teemad on töötaja tunnustamine ja tema märkamine, mida kodukontorite formaadis on olnud üsna keeruline teha. Kui koroonakriisi kõige pimedamatel hetkedel räägiti, et kodukontor on tulnud selleks, et jääda, siis täna rõhutatakse üha enam paindlikkust selles küsimuses: tööandja pakub kodukontorit mulle ühe võimalusena.

Jaga postitust
Huvitavat lugemist

Soovime saadetavates e-kirjades sinuga peamiselt jagada valdkonnaalaseid uudiseid ning mõtteid ja tähelepanekuid juhtimisest.